Home assegut a una cadira

Firmado “Babel”

Papel tostado

Dimensiones: 161 x 178 mm
Precio: 1800€