Grabado

Vendido

Niño flautista sobre un árbol

JOSEP ARAGAY I BLANCHART (Barcelona, 1889 – Breda, 1973)

Nen flautista a l’arbre

Circa 1936-1939

Signat a bolígraf per Teresa Solé, vídua de Josep Aragay

Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la

Petjada: 145 x 105 mm.

Paper: 265 x 230 mm.