Grabado

Vendido

Auca del aplec de Sant Medí

1899

Pareados de Josep Lleonart

Barcelona: Tip.-Lit. Bilbao, s.a., 1899

Dimensiones: 440 x 320 mm