Figura masculina sentada

Ca. 1930-1940

MARIÀ ANDREU I ESTANY (Mataró, 1888 – Biarritz, 1976)

Sin fechar.

Firmada a tinta en sello: Mariano Andreu

Buen estado de conservación.

Dimensiones: 325 x 250 mm
Precio: 500€