Grabado

Vendido

La Victoria

6ª tirada, 1916

Marià Fortuny Marsal (1838-1874)

Dimensiones: 425 x 310 mm
Dimensiones plancha: 255 x 162 mm