Lo pa fa pança i lo bon vi mena la dança

Xavier Nogués i Casas

Vidrio esmaltado

Inscripciones: Nogués p. / Crespo f. 10 3. Etiqueta núm. 222.

Dimensiones: 12 x 7,6 cm