Tres menes hi ha de vi, fresch é fi é fort

Xavier Nogués i Casas

Vidrio esmaltado

Inscripciones: Nogués p. / Crespo f. 10 3.

Dimensiones: 12 x 7,6 cm